Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předpoklady pro zdárny vstup do základní školy

26. 3. 2018

Předpoklady pro zdárný vstup do základní školy

 
 
 
Vážení rodiče,
Vaše dítě dospěje v tomto roce do školního věku, což je důvod zajít k zápisu a zjistit stupeň školní zralosti Vašeho dítěte a posoudit, zda bude od září schopno zvládat na něj kladené požadavky související s rolí školáka. Škola je jednou z nejdůležitějších zkušeností v životě dítěte. Vzpomínky na úspěchy a selhání v dětství mohou člověka provázet po celý život. Záleží proto na tom, aby děti vstupovaly do školy s nadějí, že její požadavky zvládnou, že jsou školsky zralé. Cenné rady Vám dají paní učitelky v mateřských školách, které znají Vaše dítě. Podle následujících řádků můžete vy sami posoudit, zda je Vaše dítě na školu připraveno.

Společenské předpoklady :
- je přijímáno ostatními dětmi
- je ochotno pomáhat doma i ve škole a je schopné plnit jednoduché úkoly
- vyřídí jednoduchý vzkaz
- je spokojené, když si hraje se skupinou přátel
- umí si zajistit své osobní potřeby, jako například umytí a osušení rukou
- když se nabízí nějaká nová činnost, je připraveno se zapojit
- pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit, je pozorné, poslouchá
- umí se přiměřeně rychle obléknout, použít WC se všemi hygienickými požadavky, svoje místo a věci udržuje v pořádku
- umí pozdravit, poděkovat, požádat

Fyzické předpoklady :
- nakreslí lidskou postavu se všemi základními částmi a detaily (uši, nos, oči, správný počet prstů)
- drží správně tužku mezi ukazováčkem a palcem s oporou o prostředník (špetičkové držení)
- poradí si s knoflíky, zipy a tkaničkami
- správně používá příbor
- umí stříhat nůžkami
- umí chytit a hodit velký míč
- umí udržet rovnováhu, když jde po zídce nebo kladině
- umí poskočit
- umí chvilku poskakovat na jedné nebo na druhé noze
- není přehnaně nesoustředěné nebo apatické

Psychické předpoklady:
- umí hovořit o nějaké nedávné události či zážitku rozumně, s určitým stupněm plynulosti
- má rádo příběhy a je schopné je poslouchat bez přílišných projevů neklidu
- rozezná barvy a zná jejich názvy
- zná své jméno a příjmení, ví, kolik mu je let, orientuje se ve své rodině, popř. zná adresu bydliště
- pamatuje si, o čem asi jsou jeho oblíbené pohádky
- správně vyslovuje všechny hlásky, artikuluje a vytváří plynule věty
- pozná hlásku na počátku a konci slova
- umí nazpaměť některé dětské písničky a říkanky
- projevuje touhu číst a zajímá se o knihy a o vše, co se dá číst, např. i o kreslené příběhy
- zapojí se do her, které hraje s ostatními dětmi, jedná podle instrukcí a dodržuje pravidla
- soustředí se na zadanou činnost a pracuje samostatně alespoň 20 minut
- počítá vzestupnou řadou po jedné do deseti
- pozná a roztřídí základní tvary (kruh, trojúhelník, obdélník, čtverec)
- zná prostorové pojmy nad, pod, vedle, uprostřed, nahoře, dole, vpravo, vlevo, první, poslední apod.
___________________________________________________________________________________________________
čerpáno ZŠ Karla Jeřábka Roudnice n.L.